09 Oca 2017

Neden Medya Planlama ve Satın Alma Ajansı?

Kitle iletişim araçlarından toptan yer ve zaman satın almanın avantajlarının keşfedilmesiyle ortaya çıkan medya satın alma şirketleri, zaman içerisinde stratejik medya planlamasının önem kazanmasıyla günümüzde yalnızca satın alma çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp reklam verenlerin reklam mesajları için ihtiyaç duyulan araştırma, planlama ve strateji geliştirme hizmeti veren büyük bir sektör konumuna getirmiştir. Özellikle yüksek bütçeli reklam kampanyalarındaki medya yatırımlarının büyük bir kısmını yöneten bu şirketler, ülkemizde henüz son on yılda yaygınlaşmıştır.

Araştırma sonucunda küresel devlerin hakim olduğu medya planlama sektöründe reklam verenlerin, reklam bütçesi arttıkça ve reklam verenin düşük maliyet ve uzmanlık gibi nedenlerle medya planlama ve satın alma ajanslarıyla çalışmayı tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Reklam verenlerin yüksek bütçeli kampanyalarını kreatif ajanslara teslim etmek yerine bir medya planlama şirketi ile de çalışarak kampanyaları üzerinde daha fazla denetim sahibi olduklarını belirtmesi dikkat çekicidir. Uygulayıcılar, sektörde güvensiz ve istikrarsız bir ortamın varlığı, reklam kirliliği, yapılan araştırmaların yetersiz oluşu, medya şirketlerin gücünü attırmıştır.

08 Oca 2017

Dijital Medya Planlama Nasıl Yapılır?

Dijital medya planlama, markanın sunmuş olduğu brief doğrultusunda ulaşılmak istenen hedef kitleye uygun siteler ve yayın modelleri ile erişerek kurumların dijital ortamda ki stratejilerinin belirlenmesidir.

Medya planlaması hazırlanırken belirlenmesi gereken öncelikli hususlar kampanyada verilecek olan mesajların doğru seçilmesi ve hedef kitlenin belirlenmesidir. Belirlenen bu hedef kitleye kampanya KPI’na bakılarak uygun satın alma modelleriyle ulaşılmasıdır. Kampanya boyunca düzenli aralıklarla yapılan ara raporlarla  yayınların efektifliği ölçümlenerek bu doğrultuda yayın optimizasyonları sağlanır. Kampanya sona erdikten sonra detaylı bir final raporuyla yapılan iletişimin başarısı ölçümlenir. Hazırlanacak diğer stratejilerde bu know how dikkate alınır.

Bir medya planlaması hazırlanırken cevap verilmesi gereken sorular vardır;

  • Kampanyada verilmek istenen ana mesaj nedir?
  • Hedef kitle (data)  kimdir?
  • Hedef kitleye hangi mecralar aracılığı ile ulaşılmalıdır?
  • Kampanya stratejisine uygun tarih aralığı nedir?
  • Kampanya KPI’ı nedir?
  • Kampanyanın Hedefi Nedir?
  • Sektör benchmark rakamları üzerine nasıl çıkılacak?

Medya planlaması 6 süreçte gerçekleştirilebilir;

Ürün ya da Hizmet Analizi:

İlk aşamada ürün ya da hizmetin analizi yapılır. Ürün ya da hizmet hakkında her detay bilinmelidir. Pazardaki yerinden ürünün ya da hizmetin yararlarına kadar her konu araştırılır. Ürünü iyi tanımak, hedef kitleyi doğru belirlemede çok önemlidir.

Hedef Kitle:

Kampanyanın hangi hedef kitleye hitap edeceğini belirlemek kampanyanın başarılı olabilmesi açısından çok önemlidir. Bu noktada ürün ya da hizmetin hitap edeceği hedef kitle marka tarafından iletildiğinde ek önerilerle hedef kitle hacminin kampanya başarısı için maksimize ya da minimalize edilmesi yönünde destek verilebilir. Ürünün özellikleriyle hedef kitlenin özellikleri birbirlerine uymalıdır. Bu sebeple hedef kitle analizi çok önemlidir.

Mecra Tercihi:

Bu aşama medya planlamanın en önemli noktasıdır. Hedef kitleye doğrudan ulaşılacak medya araçları seçilmelidir. Hedef kitlenin en sık kullandığı medya aracı doğru olarak seçilmelidir.

Bütçe:

Bütçe doğru olarak kullanılmalıdır. Kampanya hedeflerine ulaşıyorsa bütçe doğru olarak kullanılmış demektir. Kampanya süresince başarılı olan alanlara yatırımı kaydıracak şekilde optimizasyon yapılmalıdır. Kampanya sonrasında verilen bütçeyle maksimum medya değeri yaratılmaya çalışılmalıdır.

Değerlendirme:

Son aşama değerlendirmedir. Kampanya boyunca yapılan analizler birleştirilerek müşteriye raporlama yapılır. Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar benchmark rakamlarının üstünde olduğu, hangi yayın kanallarında ve hangi yayın modellerinde başarılı olduğu, hedef kitleye ne kadar ulaşıldığı, kampanya bütçesinin ne kadar efektif kullanılabildiği ve medya değeri yaratıldığı belirlenir.

© 2019 Planet Media. Her hakkı saklıdır. | Impressum | Datenschutz 

back to top